Austrijska knjižnica Rijeka

Autorice: izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić, znanstvena voditeljica Austrijske knjižnice Rijeka, i Ema Josipović, mag.

Objavljeno 6. svibnja 2016.

 

Austrijska knjižnica Rijeka (Österreich Bibliothek Rijeka) jedna je od ukupno 65 austrijskih knjižnica koje je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije otvorilo u više od 28 država svijeta. U Hrvatskoj ih je četiri: u Osijeku, Rijeci, Zadru i Zagrebu. Riječka knjižnica otvorena je 23. rujna 2011. godine u prostorijama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Taj je čin izraz povijesno bliskih odnosa Austrije i Hrvatske, koji studentima germanistike uvelike olakšava dolaženje do željenih naslova na njemačkome jeziku. Knjižnica je smještena na Odsjeku za germanistiku, gdje se osim posudbe knjiga moguće koristiti recentnom periodikom i prostorom čitaonice. Fundus knjižnice trenutno obuhvaća oko 3300 naslova, uglavnom iz područja austrijske književnosti te iz područja lingvistike, povijesti, psihologije, sociologije i teorije književnosti. U izradi je i online-katalog, koji će korisnicima olakšati pretragu i posuđivanje građe.

Austrijska knjižnica Rijeka ne omogućava i olakšava samo pristup književnosti, znanosti i općenito informacijama iz Austrije, nego ima i vrlo važnu ulogu u promicanju njemačkoga jezika i kulture, koji na našim područjima imaju dugu tradiciju. Pritom služi kao platforma, odnosno ishodišna točka raznim kulturnim događanjima. U suradnji s Austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu redovito se organiziraju manifestacije poput književnih večeri istaknutih austrijskih autora i onih u usponu, filmskih večeri s izvorno austrijskim filmovima, izložbi austrijskih umjetnika i sl. Neke se manifestacije održavaju i u prostorima book caffea Dnevni boravak, koji se nalazi u samome središtu grada Rijeke. Uz to, članovi Austrijske knjižnice Rijeka u suradnji sa sveučilištima Republike Austrije organiziraju stručne i znanstvene radionice, predavanja, tribine, simpozije itd. Ta su događanja prije svega namijenjena studentima germanistike, ali se na stručne radionice rado odazivaju i profesori njemačkoga jezika Primorsko-goranske županije, s kojima Austrijska knjižnica Rijeka surađuje u okviru Županijskoga stručnog vijeća njemačkoga jezika (za osnovne i srednje škole). Kako bi se privukao što veći broj posjetitelja, sva se događanja uz njemački jezik održavaju i na hrvatskome, a ponekad i na engleskome jeziku.

S ciljem promicanja njemačkoga jezika pokrenuti su i razni projekti, na kojima volontiraju studenti germanistike Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Obuhvaćeni su svi uzrasti, od onih najmlađih, poput vrtićke djece koja sudjeluju u radionicama i priredbama, do onih zrelije dobi, poput umirovljenika općine Kostrena koji pohađaju tečajeve njemačkoga jezika.

Za više informacija o knjižnici i njezinu programu: http://oesterreichbibliothekrijeka.jimdo.com/

 

Učenje stranih jezika u Rijeci i okolici: pregled i naši ciljevi

Autorice: doc. dr. sc. Branka Drljača Margić i doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović

Objavljeno 6. lipnja 2014.

 

U Rijeci i okolici strani se jezici počinju učiti od najranije životne dobi. Neki vrtići u sklopu cjelodnevnoga programa nude i rano učenje engleskoga i talijanskoga jezika za djecu od četvrte godine života. U nekim se vrtićima engleski jezik uči u okviru izborne aktivnosti u pravilu dvaput tjedno. Što se tiče programa za pripadnike nacionalnih manjina, u nekim se riječkim jaslicama i vrtićima provodi cjelodnevni program na talijanskome jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine. Pregled programa učenja jezika koje nudi Dječji vrtić Rijeka nalazi se ovdje.

U osnovnim školama strani se jezik počinje učiti od prvoga razreda osnovne škole, a drugi se strani jezik uvodi od četvrtoga razreda u okviru izborne nastave. Većina djece kao izborni predmet bira upravo strani jezik. Na taj način sva djeca imaju mogućnost formalnoga učenja stranih jezika tijekom obaveznoga, besplatnog obrazovanja. Učitelji stranih jezika imaju potrebna znanja i vještine, kako jezične tako i pedagoške, koje su stekli formalnom naobrazbom. U većini se škola kao prvi strani jezik poučava engleski, dok se u nekim školama kao alternativa engleskome nudi njemački. Kao drugi strani jezik najčešće se poučava talijanski, a slijede njemački, engleski, francuski, španjolski, slovenski i makedonski jezik. Pregled ponude stranih jezika u redovnoj i izbornoj nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke nalazi se ovdje.

Strani se jezici nastavljaju učiti u okviru redovne i izborne nastave u srednjim školama i na fakultetima. Također, Sveučilište u Rijeci pruža mogućnost studiranja stranih jezika na filološkim odsjecima – Odsjeku za anglistiku, Odsjeku za germanistiku i Odsjeku za talijanistiku – gdje se nastava izvodi isključivo na stranome jeziku. Strani se jezici uče i u školama stranih jezika, gdje su uključene sve dobne skupine. Pripadnici treće životne dobi imaju priliku učiti strane jezike i u okviru Matice umirovljenika, gdje nastavu izvode studenti volonteri spomenutih filoloških odsjeka.

Naši su ciljevi doprinijeti daljnjemu razvijanju svijesti o važnosti učenja stranih jezika, upućivati na to da se, uz adekvatan pristup, strani jezici mogu uspješno učiti u svakoj životnoj dobi, kao i potaknuti učenje stranih jezika u neformalnome okruženju, npr. kroz tandemsko učenje. Onima kojima je to potrebno, pružat ćemo potporu pri učenju stranih jezika kroz individualizirani pristup, pri čemu ćemo se posebno usredotočiti na socijalno osjetljive skupine. Također, cilj nam je prenijeti i proširiti znanstvene spoznaje o usvajanju drugoga (nematerinskoga) jezika široj zajednici i povezati te spoznaje s praksom poučavanja stranih jezika u školama.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.